Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước (Trà Vinh giảm 17,2%; Hà Tĩnh giảm 7,5%). Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm ngày 1.5.2022 tăng 1,4% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 4,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.