Công nghiệp được xác định tiếp tục là động lực chính thúc đẩy kinh tế năm 2022 và giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.