Mới đây, Hội nghị tìm kiếm nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ năm 2022 đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh để tổ chức kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đầu cuối (B2B) và trưng bày sản phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *