UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định thành lập Khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh.

Quảng Trị thành lập hai khu công nghiệp quy mô gần 3.000 tỷ đồng

Theo đó, khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá có diện tích 214,77 ha (trong phạm vi Dự án Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá của Công ty CP Quang Anh Quảng Trị) nằm trên địa bàn các xã Vĩnh Long và xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, do Công ty CP Quang Anh Quảng Trị làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 925 tỷ đồng.

Trước đó, Khu công nghiệp Quảng Trị tại huyện Hải Lăng có quy mô 481,2 ha cũng mới được thành lập. Tại khu công nghiệp này, phần đất xây dựng hạ tầng khu công nghiệp là 478,28 ha. Tổng vốn đầu tư dự án là 2.074,033 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 50 năm kể từ ngày cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Xem thêm:  Điều kiện thực hiện dự án hạ tầng khu công nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *