Hệ Thống Hút Bụi Tay Áo

Giá: Liên hệ

Hệ Thống Hút Bụi Tay Áo

Giá: Liên hệ

Hệ thống hút lọc bụi dạng tay áo sử dụng thiết bị lọc tay áo gồm nhiều ống áo liên kết và bản đáy đục lỗ tròn bằng đường kính tay áo hoặc lồng vào khung và cố định một đầu vào bản đục lỗ.
Thực chất hệ thống lọc bụi tay áo sử dụng túi lọc vải để lọc bụi.
 Để hiệu suất lọc bụi cao, vải lọc phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:
 + Khả năng chứa bụi cao và ngay sau khi phục hồi bảo đảm hiệu quả lọc cao;
 + Giữ được khả năng cho khí xuyên qua tối ưu;
 + Độ bền cơ học cao khi nhiệt độ cao và môi trường ăn mòn;
 + Có khả năng được phục hồi;
 Nguyên lý lọc bụi:
•             Khí cần lọc được đưa vào phễu chứa bụi rồi theo các túi vải đi từ trong ra ngòai hoặc từ ngòai vào trong để đi vào ống góp khí sạch thóat ra ngòai.
•             Nồng độ bụi còn lại sau khi lọc vải là 10 – 50 mg/m3. Người ta tiến hành hòan nguyên bằng cách rung để rũ bụi kết hợp với thổi ngược khí từ ngòai vào trong ống tay áo, hoặc phụt không khí nén kiểu xung lực để không khí từ trong ra ngòai ống tay áo.