Máy khử khói công nghiệp

Giá: Liên hệ

Máy khử khói công nghiệp

Giá: Liên hệ

Trong xu thế phát triển đô thị hóa như hiện nay, mật độ dân cư dầy đặc. Tại các khu Đô Thị mật độ đân số cao, yêu cầu toàn bộ nhà hàng, quán xá, khách sạn, nhà bếp. Trước khi đẩy khói thải nhà bếp ra ngoài cần phải xử lý toàn bộ mùi, và khói thải. Với công nghệ 4.0 thì việc xử lý mùi, và khói bếp đã chở lên đơn giản với máy khử mùi, khử khói chuyên dụng