Ống gió lượn- Ống Z chuyển cao độ

Giá: Liên hệ

Ống Z chuyển cao độ hay ống lượn (Offset ) :

+Mục đích sử dụng :  được sử dụng khi các tuyến ống  triển khai trên cùng mặt bằng cần tránh nhau,hoặc đường ống gió cần vượt qua các dầm,chuyển cốt trên mặt bằng xây dựng,tránh các hệ thống ống khác như đường ống cứu hỏa,đường ốn nước…

+Tùy vào cao độ cần vượt tránh mà ống  Z được tính toán gia công nguyên ống hay kết hợp giữa đoạn ống thẳng và các  chếch ống gió để đạt hiệu quả cao nhất.

Ống gió lượn- Ống Z chuyển cao độ
Ống gió lượn- Ống Z chuyển cao độ

Giá: Liên hệ

Mã: Z 300x200-E200xL500xt=0.58 (mm) Danh mục:

ong gio luon

Thông số kỹ thuật : Z : (WxH)-E x L (mm)

+ (WxH ) : Kích thước ống gió

+ E : Cao độ chuyển theo cạnh W,hoặc cạnh H của ống gió (mm)

+ L: chiều dài ống (mm)