Ống nhánh Y-branch

Giá: Liên hệ

Ống nhánh -Y branch :

+  Mục đích sử dụng :  Tạo thêm nhánh ống mới từ đường ống chính nhằm vận chuyển lưu thông khí dễ dàng đến các vị trí cần cấp

+  Ống nhánh : Có thể kết hợp với các cút chếch  30 độ ,45 độ ,60 độ tạo hướng chuyển ống nhánh linh hoạt theo yêu cầu

+  Góc rẽ nhánh thông thường là 45 độ hoặc 30 độ, 60 độ để tối ưu ,giảm thiểu tổn thất cục bộ ,hướng dòng khí tốt

Ống nhánh Y-branch

Giá: Liên hệ

Mã: D 200/200/200 x L500xt=0.58 Danh mục:

ong nhanh Y-branch

Y  branch- Ống nhánh:

Thông số kĩ thuật đặc trưng : D/D1/D2 x Lx t (mm)

D : Đường kính ống chính (mm)

D1 : Đường kính Ống nhánh ,D1 =D hoặc D1 < D  (mm)

D2 : Đường kính ống nhánh , D2=D hoặc D2 < D (mm)

L : chiều dài ống (mm)

t : độ dày vật liệu (mm)